Saturday, 15/08/2020 - 15:44|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Độc Lập

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC ĐỘI VÀ PHONG TRÀO THIẾU NHI NĂM HỌC 2019 - 2020

Tài liệu đính kèm: Tải về

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC ĐỘI VÀ PHONG TRÀO THIẾU NHI

NĂM HỌC 2019 - 2020

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Thái Nguyên lần thứ XVI; Căn cứ Chương trình Công tác Đội và phong trào đội viên tỉnh Thái Nguyên; Chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đội TNTP Hồ Chí Minh. Trên cơ sở Chương trình phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo, Chương trình công tác đoàn, phong trào thanh đội viên năm 2019, định hướng công tác năm 2020 của Ban Thường vụ Thành đoàn Thái Nguyên. Liên đội THCS Độc Lập xây dựng chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2019 – 2020 cụ thể như sau :

I. THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ NĂM HỌC

“Thiếu nhi Độc Lập

Đoàn kết, chăm ngoan

Bài hát chủ đề: Thiếu nhi làm theo lời Bác (Nhạc sỹ: Mai Trâm)

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Triển khai hiệu quả các giải pháp về công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng trong Nghị quyết Đại hội  Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Thái Nguyên lần thứ XVI; tiếp tục triển khai Cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu”.

2. Tổ chức cho đội viên thực hiện phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”; trong đó tập trung thực hiện lời dạy “Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt”.

3. Tiếp tục triển khai các mô hình, cách làm trong bảo vệ, chăm sóc, giáo dục và thực hiện quyền, bổn phận của trẻ em; phối hợp với Đoàn thanh niên  thực hiện vai trò là tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em.

4. Triển khai  Chương trình “Rèn luyện đội viên” giai đoạn 2018 - 2022; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Liên đội và phụ trách chi Đội.

5. Tổ chức các hoạt động ngoại khóa ngoài giờ lên lớp phù hợp với lứa tuổi; Tăng cường hoạt động trải nghiệm sáng tạo, rèn kĩ năng sống.

III.  CÁC CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

1. Giáo dục lý tưởng, truyền thống

- Tuyên truyền, giáo dục đội viên về lịch sử, truyền thống của dân tộc, của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đội TNTP Hồ Chí Minh thông qua các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn của dân tộc, của Đoàn, của Đội; Vệ sinh chăm sóc nghĩa trang liệt sỹ tại địa phương. Tổ chức Ngày hội “Tiến bước lên Đoàn” .

- Thực hiện nghiêm túc Lễ Chào cờ và sinh hoạt dưới cờ hằng tuần theo chủ đề, chủ điểm gắn với các hoạt động giáo dục đội viên, định hướng cho các em phấn đấu trở thành đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh.

- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giáo dục chủ quyền, nhất là chủ quyền biển đảo Tổ quốc trong đội viên thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, thi tìm hiểu, vẽ tranh, …

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về xây dựng ý thức đạo đức cho đội viên. Tập trung rèn luyện ý thức, tác phong cho đội viên thông qua việc thực hiện nghiêm chỉnh nền nếp học đường. Tổ chức các hoạt động giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho thiếu nhi, đặc biệt là pháp luật về an toàn giao thông. Tăng cường triển khai nhân rộng các mô hình hay, cách làm tốt về cảm hóa, giáo dục đội viên chậm tiến, đội viên vi phạm pháp luật.

2. Triển khai phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”

2.1. Tạo môi trường cho đội viên thực hiện lời dạy “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào”

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đội viên về lịch sử, truyền thống cách mạng của dân tộc, của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh và của địa phương gắn với Hành trình “Em yêu Tổ quốc Việt Nam” đến các địa chỉ đỏ trong các dịp kỷ niệm ngày lễ lớn của dân tộc, của Đoàn, Đội trong năm.

- Tổ chức cho đội viên, học sinh tìm hiểu tác phẩm Lịch sử nước ta, 5 điều Bác Hồ dạy và các câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh liên quan đến đội viên.

- Thực hiện nghiêm túc lễ chào cờ, hát Quốc ca và nâng cao chất lượng sinh hoạt liên đội dưới cờ hằng tuần để giáo dục, định hướng cho đội viên về đạo đức, lối sống, tình yêu quê hương, đất nước, chủ quyền biển đảo, biên giới; về tình thầy trò, tình bạn, gắn với tuyên truyền gương anh hùng nhỏ tuổi, gương người tốt, việc tốt, sinh hoạt chuyên đề mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một tấm gương tốt, một cuốn sách hay; sinh hoạt chuyên đề hàng tháng theo chủ đề các đức tính tốt; thực hiện phong trào nói lời hay, làm việc tốt... 

            - Tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; thăm gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình chính sách, có công cách mạng; tổ chức các hoạt động chia sẻ tinh thần tương thân, tương ái, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lũ.

- Tổ chức cho đội viên tham gia các trò chơi dân gian, khuyến khích các em tìm hiểu và học điệu hát, điệu múa, trò chơi dân gian của địa phương, giúp các em tham gia tìm hiểu và giữ gìn, phát huy các loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc.

2.2. Tạo môi trường cho đội viên thực hiện lời dạy “Học tập tốt, lao động tốt”

- Tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả các phong trào, hoạt động thi đua học tốt, phát động đội viên, học sinh tích cực, chủ động trong học tập, duy trì hoạt động nhóm học tốt, đôi bạn cùng tiến hướng đến xây dựng năng lực tự chủ, tự học trong đội viên, học sinh; khuyến khích đội viên tích cực, chủ động học tập ngoại ngữ và kiến thức xã hội.

- Tạo môi trường để phát huy khả năng sáng tạo, đam mê nghiên cứu khoa học của đội viên thông qua các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, giờ ra chơi trải nghiệm, sáng tạo trong các liên đội; tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc thi “Em yêu khoa học”, “Sáng tạo trẻ”, “Tin học trẻ”; hướng dẫn cho các em sử dụng, khai thác Internet phục vụ nhu cầu học tập, giải trí lành mạnh.

- Tổ chức hiệu quả các hoạt động hình thành thói quen đọc sách, phát triển văn hóa đọc trong đội viên, Tiếp tục thực hiện phong trào “Đọc và làm theo báo Đội” gắn với xây dựng thói quen đọc sách cho đội viên, học sinh.

- Giáo dục đội viên, học sinh ý thức tiết kiệm thông qua phong trào Nghìn việc tốt, Kế hoạch nhỏ và thực hiện công trình măng non gắn với phần việc cụ thể của từng đội viên.

      - Củng cố và nâng chất lượng hoạt động câu lạc bộ, văn nghệ, thể dục thể thao, đội tuyên truyền măng non tại  Liên đội.

- Đa dạng hoá các hình thức động viên, khen thưởng các gương đội viên có thành tích tốt trong học tập, rèn luyện, các gương đội viên vượt khó học giỏi.

2.3. Tạo môi trường cho đội viên thực hiện lời dạy “Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt”

- Thông qua sinh hoạt  Đội, các hoạt động tập thể tại trường, lớp xây dựng, bồi đắp tinh thần đoàn kết, chia sẻ cho đội viên trong mối quan hệ giữa bạn bè, anh, chị, em trong gia đình, trong tập thể và cộng đồng. Giáo dục đội viên biết quan tâm, yêu thương, tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, cùng bạn cố gắng khắc phục khó khăn, cùng nhau tiến bộ, tham gia hiệu quả phong trào “Nghìn việc tốt”,“Đôi bạn cùng tiến”, “Bạn giúp bạn”...

        - Tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường”, “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một tấm gương sáng, một cuốn sách hay” trong giờ chào cờ đầu tuần, sinh hoạt Liên đội.

- Tuyên truyền, giáo dục cho đội viên thực hiện nghiêm túc nền nếp, kỷ cương học đường, ý thức chấp hành pháp luật, phòng chống các tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự an toàn giao thông  đặc biệt khu vực cổng trường vào giờ tan học.  

- Củng cố, phát triển các loại hình câu lạc bộ theo sở thích, các đội tuyên truyền măng non trong nhà trường.

- Tổ chức hoạt động rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội, kỹ năng phòng, chống bạo lực, xâm hại và phòng, chống đuối nước tai nạn thương tích cho đội viên. Khuyến khích đội viên tham gia các hoạt động hè, rèn kĩ năng qua các chương trình: “Học kỳ quân đội”, “Học làm chiến sĩ công an”, trại hè “Trải nghiệm để trưởng thành”,“Trải nghiệm sáng tạo khoa học”...

- Thực hiện kế hoạch triển khai phong trào “Kế hoạch nhỏ” giai đoạn 2019 - 2022.

2.4. Tạo môi trường cho đội viên thực hiện lời dạy “Giữ gìn vệ sinh thật tốt”

- Thông qua các buổi sinh hoạt Đội hướng dẫn đội viên rèn luyện ý thức và thói quen giữ gìn vệ sinh cá nhân, tự chăm sóc sức khỏe bản thân; giữ gìn trường, lớp xanh - sạch - đẹp, giữ gìn vệ sinh chung tại gia đình, trường học và nơi công cộng.

- Hướng dẫn và tổ chức cho đội viên các hoạt động dọn dẹp vệ sinh, trồng và chăm sóc cây xanh; trang trí phòng học.

- Tăng cường các hoạt động truyền thông cho đội viên về tác hại của ma tuý, bia rượu, các chất kích thích và tệ nạn xã hội; triển khai các chương trình giáo dục giới tính, sức khoẻ sinh sản, phòng chống HIV/AIDS trong đội viên ... thông qua việc phát huy vai trò, hoạt động của các câu lạc bộ, “Đội tuyên truyền măng non”, “Đội sao đỏ”...

2.5. Tạo môi trường cho đội viên thực hiện lời dạy “Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”

- Định hướng cho đội viên rèn luyện, thực hành phương châm “Tiên học lễ, hậu học văn”, bồi đắp cho đội viên đức tính khiêm tốn, lễ phép, trung thực trong học tập, thi cử, trong giao tiếp, ứng xử và trong đời sống hàng ngày.

- Tổ chức hoạt động giáo dục, sinh hoạt dưới cờ “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp”,“Nói lời hay, làm việc tốt“ , giúp đội viên cổ vũ cái tốt và tránh xa cái xấu; giáo dục, định hướng những giá trị tốt đẹp cho đội viên như chăm ngoan, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ; lễ phép với người lớn; hòa nhã, thân ái với bạn bè; dũng cảm trong nhìn nhận những khuyết điểm thiếu xót của mình và trong đấu tranh với những cái xấu…

- Tăng cường công tác phát hiện, tuyên dương và nhân rộng các gương đội viên, đội viên tiêu biểu. Tổ chức tuyên dương cháu ngoan Bác Hồ .

- Tăng cường tổ chức các hoạt động bồi dưỡng tâm hồn, thắp sáng ước mơ, khát vọng vươn lên trong cuộc sống thông qua các tác phẩm văn học nghệ thuật, tác phẩm điện ảnh, âm nhạc đáp ứng yêu cầu, thị hiếu nghệ thuật của các em.

3. Xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh vững mạnh

3.1. Công tác đội viên

            - Tổ chức Ngày hội “Tiến bước lên Đoàn”

            - Triển khai thực hiện đồng bộ Chương trình “Rèn luyện đội viên” giai đoạn 2018 – 2022.

- Làm tốt công tác phân loại đội viên lớn, quan tâm giúp đỡ, bàn giao đội viên đã trưởng thành để tiếp tục bồi dưỡng, phát triển đoàn viên.

3.2. Công tác xây dựng Ban Chỉ huy Liên đội

- Quan tâm bồi dưỡng, huấn luyện đội ngũ cán bộ chỉ huy Đội, duy trì nền nếp sinh hoạt. Tổ chức các lớp tập huấn, chương trình luyện kỹ năng, nghiệp vụ và phương pháp hoạt động Đội cho đội ngũ cán bộ chỉ huy Đội.

- Tuyên dương, khen thưởng, nhân rộng các gương điển hình Chỉ huy Đội giỏi. tạo động lực cho các em tích cực tham gia công tác Đội và phong trào đội viên.

3.3. Công tác xây dựng liên đội, chi đội

- Hướng dẫn các Chi đội tổ chức Đại hội Chi đội theo đúng yêu cầu về thời gian, nội dung, hình thức được quy định trong Điều lệ và Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh. Chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm, rút kinh nghiệm trước khi tiến hành tổ chức Đại hội Liên đội.

- Nâng cao chất lượng hoạt động của các Đội nghi lễ; hình thành các nhóm nòng cốt để hướng dẫn thực hành Nghi thức Đội cho đội viên nhằm giáo dục đội viên tính kỷ luật, tác phong chuẩn mực của người đội viên Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.

- Triển khai cuộc vận động xây dựng “Chi đội 3 tốt”“Liên đội 3 tốt” (học tập tốt, phong trào tốt, tự quản tốt)

3.4. Các chỉ tiêu thi đua năm học 2019 - 2020:

- Lên lớp thẳng: 99%

- Cháu ngoan Bác Hồ: 99%

- Lớp tiên tiến, chi đội mạnh: 23 - 100%

- Học sinh tiên tiến: 40%

- Học sinh giỏi: 45%

- Hoàn thành chương trình THCS: 100%

- Xếp loại hai mặt giáo dục:

            + Hạnh kiểm:  Tốt 85%

                                    Khá 14%

                                    TB  1%

            + Học lực:   Giỏi 45%

                                Khá 40%

                                Trung bình 14%; Yếu 1%

- Thực hiện cam kết 100% không vi phạm  trật  tự ATGT và các tệ nạn xã hội tiêm chích, hút, hít ma túy.

- Hoàn thành chỉ tiêu phong trào “ Kế hoạch nhỏ” 2kg giấy / 1 đội viên.

- Thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả tốt phong trào “ Hũ gạo tình thương”, phấn đấu 0,5 kg / 1 đội viên.

- Qũy đội: 60.000đ / 1 đội viên.

- 100% Chi đội tổ chức cho các em đội viên đến với địa chỉ đỏ.

- Liên đội hỗ trợ ít nhất 10 thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn .

- 100% Chi đội có mô hình, chương trình hoạt động trải nghiệm, sáng tạo, rèn luyện kỹ năng cho thiếu nhi.

- Liên đội tham gia hội chợ gây quỹ “Thắp sáng ước mơ” cấp thành phố.

- 100% các Chi đội tham gia phong trào Đọc và làm theo Báo đội.

- Liên đội:  Phấn đấu Liên đôị mạnh cấp tỉnh.

                                   

                                                                                    TM. LIÊN ĐỘI THCS ĐỘC LẬP

                                                                                                            GV – TPT

 

                                                                                                       Hà Thị Thúy

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 64
Hôm qua : 89
Tháng 08 : 1.368
Năm 2020 : 101.848