Thursday, 21/10/2021 - 22:41|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Độc Lập

Phân công nhiệm vụ đảng viên trong chi bộ năm học 2017 – 2018

 ĐẢNG BỘ  PHƯỜNG TRUNG THÀNH                    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
           CHI BỘ THCS ĐỘC LẬP                          
                         *
         Số:02/QĐ-CB                                                         Trung Thành, ngày 18 tháng 9 năm 2017


                                                                                 QUYẾT ĐỊNH
                                    V/v phân công nhiệm vụ đảng viên trong chi bộ năm học 2017 – 2018


Căn cứ  Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;
Căn cứ Nghị quyết số: 09.2017/NQ-CB ngày  03/9/2017 của Chi bộ THCS Độc Lập;
Căn cứ Quy chế làm việc của Chi bộ THCS Độc Lập nhiệm kỳ 2017 – 2020;
Căn cứ tình hình thực tế của Chi bộ và nhà trường năm học 2017-2018,

CHI BỘ QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Phân công nhiệm vụ cho các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ năm học 2017 – 2018 như sau:
(Có danh sách kèm theo)
Điều 2.Các đồng chí đảng viên có nhiệm vụ thực hiện đầy đủ các quy định của Điều lệ Đảng, quy chế làm việc của Chi bộ và nội dung công việc được phân công.
Điều 3.Bí thư chi bộ và các đồng chí đảng viên có trách nhiệm thi hành quyết định. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi gửi:                                                                   T/M CHI BỘ
- VP Đảng ủy (b/c);                                                          BÍ THƯ
- Các đảng viên chi bộ (t/h);
- Lưu VT./.
                                      

  
Lương Thị Kim Yến

(Kèm theo Quyết định số:02/QĐ-CB ngày 18 tháng 9 năm 2017)

 

TT

Họ tên

Chức vụ

Nhiệm vụ được phân công

1

Lương Thị Kim Yến

Bí thư chi bộ

Hiệu trưởng

Chịu trách nhiệm trước Đảng uỷ về hoạt động của chi bộ, trực tiếp chi đạo công tác xây dựng Đảng Công tác tổ chức nhân sự. – Công tác Kế hoạch – Thi đua; - Công tác Tài chính – Tài vụ, XD Cơ sở vật chất; - Công tác tuyển sinh. Tuyên truyền các chủ trương của Đảng; Phụ trách bài viết trên trang web của trường.

2

Phạm Thị Thanh Bình

Phó Bí thư

Hiệu phó

Trực tiếp phụ trách công tác chuyên môn và tổ đảng KHXH; phổ cập; công tác văn thể; Công tác kiểm tra giám sát; Hồ sơ đảng ; ghi Nghị quyết chi bộ

3

Lâm Thị Bích Hải

Đảng viên,

CTCĐ

Trực tiếp phụ trách Công tác Công đoàn; Thường trực thi đua khen thưởng, phụ trách công tác từ thiện; Phụ trách: giám sát tác phong sư phạm giáo viên, nhân viên, nền nếp học sinh.

4

Trần Thị Bích Ngọc

Chi ủy

Tổ trưởng

Trực tiếp phụ trách tổ chuyên môn và tổ đảng KHTN; Giám sát các hoạt động trong công tác xây dựng, phát triển đảng viên, giám sát công tác thu, chi trong chi bộ, Thực hiện công tác thu, chi trong chi bộ; Phụ trách: Chuyên môn khối 7

5

Nguyễn Thị Minh Hà

Đảng viên

Giáo viên

Trực tiếp phụ trách tổ chuyên môn KHXH; Phụ trách công tác tuyên truyền trong học sinh; phụ trách nhóm chuyên môn: Địa lý, Sinh học, GDCD; Giám sát công tác điều tra PCGD

6

Nguyễn Thị Kim Dung

Đảng viên

Giáo viên

Phụ trách công tác chuyên môn tổ tự nhiên, tham mưu về công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ trách nhóm chuyên môn Vật lý 6, Toán 9; phụ trách khối 9.

7

Nguyễn Thị Anh

Đảng viên

Giáo viên

Thực hiện nhiêm vụ giảng dạy theo chuyên môn, giám sát việc sử dụng các loại quỹ xã hội hóa giáo dục; phụ trách công tác bảo hiểm học sinh; Giám sát việc triển khai các phong trào của Đội thiếu niên.

8

Nguyễn Thúy Hạnh

Đảng viên

Trưởng ban Th.tra ND

Trực tiếp phụ trách công tác Ban thanh tra nhân dân; Công tác chủ nhiệm lớp; Giám sát công tác thu, chi quỹ xã hội hóa GD; Phụ trách chuyên môn Lịch sử từ khối 6 ->khối 9

9

Phạm Thị Tuyết Nga

Đảng viên

Giáo viên

Giám sát chuyên môn GDCD khối 6,7; Ngữ văn 6.

10

Dương Thị Châm

Đảng viên

Giáo viên

Phụ trách công tác thanh tra nhân dân; phụ trách các bộ môn: Mỹ thuật, Âm nhạc; Giám sát công tác Y tế học đường.

11

Trịnh Đức Thảo

Đảng viên

Giáo viên

Trực tiếp làm công tác chủ nhiệm lớp; Phụ trách chuyên môn tiếng Anh các lớp thí điểm.

12

Đặng Thị Thu Hương

Đảng viên

Giáo viên

Phụ trách Công tác văn thể; Giám sát việc thực hiện Quy chế chuyên môn của các GV môn GDTC; chỉ đạo các hội thi TDTT của học sinh và GV

13

Nguyễn Thị Linh Chi

Đảng viên

Giáo viên

Trực tiếp làm công tác chủ nhiệm lớp;

Giám sát công tác phòng thiết bị và các phòng chức năng tổ KHTN.

14

Ngô Thượng Thủy

Đảng viên

Giáo viên

Trực tiếp làm công tác chủ nhiệm lớp; phụ trách chuyên môn: Toán 6; Ôn luyện HS giỏi lớp 9.

15

Đặng Thị Hoa

Đảng viên

Giáo viên

Trực tiếp làm công tác chủ nhiệm lớp; phụ trách chuyên môn nhóm Sinh 8+ 9, Ôn luyện HS giỏi lớp 9; Phụ trách PCGD.

16

Dương Hữu Hoàng

Đảng viên

Giáo viên

Trực tiếp phụ trách Công tác Đội thiếu niên; Giám sát các cuộc thi, hội thi do Liên đội tổ chức; phối hợp chỉ đạo hoạt động của Đoàn thanh niên.

17

Nguyễn Thị Tư Phương

Đảng viên

Giáo viên

Phụ trách phòng Tin; Phụ trách CNTT; phụ trách nhập dữ liệu PCGD.

18

Quách Thị Oanh

Đảng viên

Giáo viên

Giám sát việc chấp hành quy chế chuyên môn nhóm Ngoại ngữ; Giám sát việc triển khai các cuộc vận động và phong trào thi đua.

19

Nguyễn Thị Kim Anh

Đảng viên

Giáo viên

Trực tiếp làm công tác chủ nhiệm lớp; phụ trách chuyên môn nhóm Toán 8; Đăng tải, sắp xếp trình bày thư mục các bài viết trên trang web của trường.

20

Ngô Giang An

Đảng viên

Giáo viên

Phụ trách chuyên môn Công nghệ; Giám sát các hoạt động phong trào đoàn thanh niên.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: Lương Thị Kim Yến
Nguồn: thcsdoclap.thainguyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 664
Hôm qua : 988
Tháng 10 : 10.015
Năm 2021 : 95.370